Övrigt

  • Respektera tidsschemat!

Anslagna hålltider för kvällen bygger på att ALLA tar sitt ansvar, både i respekt mot värdparen samt att planerade aktiviteter ska hinnas med.

  • Kläder efter väder är ett gammalt men väldigt bra motto!
  • Den mobiltelefon vars nummer ni uppgav på anmälningsformuläret kan visa sig vara oumbärlig om något  problem uppstår.
  • Se till att ha cykeln i bra skick inför kvällen och använd gärna cykelhjälm!
  • Då förflyttning mellan de olika rätterna sker samtidigt, kommer cyklar med gladare och gladare cyklister att mötas, glöm då för all del inte att vinka och plinga med ringklockan.

 

imagesCE3GD1YP